Alternate Text

Tên sản phẩm : Vợt CL Fleet 900 Tour, 900 Max, 900 Pro

Giá : 1,760,000 VNĐ

Dòng vợt có độ cứng trung bình, dành cho người chơi khá, chơi lâu năm.

Dòng vợt có độ cứng trung bình, dành cho người chơi khá, chơi lâu năm.
Sản phẩm cùng loại
Alternate Text
Vợt CL Magic FX100

Giá : 1,600,000 VNĐ

Alternate Text
Vợt CL Knight V6

Giá : 1,640,000 VNĐ

Alternate Text
Vợt CL Guardian

Giá : 1,680,000 VNĐ