Alternate Text

Tên sản phẩm : Vợt CL Knight V6

Giá : 1,640,000 VNĐ

Vợt dẻo, dành cho người chơi trung bình khá, Thiên về công

Vợt dẻo, dành cho người chơi trung bình khá, Thiên về công
Sản phẩm cùng loại
Alternate Text
Vợt CL Magic FX100

Giá : 1,600,000 VNĐ

Alternate Text
Vợt CL Knight V6

Giá : 1,640,000 VNĐ

Alternate Text
Vợt CL Guardian

Giá : 1,680,000 VNĐ