FLEET Mekong xin Chúc mừng Kỉ niệm 25 năm CMTD Thể thao ( 1991 ~ 2016 ) !