FLEET Mekong hân hạnh là Nhà Tài trợ Giải Cầu lông TRUNG CAO TUỔI thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 do Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Cầu lông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 

Thời gian : Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 năm 2017

Địa điểm : Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao PHÚ THỌ 

Chúc Giải THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP !