Thay đổi Phiếu Bảo hành Sản phẩm 

FLEET Mekong xin trân trọng thông báo tới quý Khách hàng :

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ ngày 01 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2015 chúng tôi sẽ thay đổi hình thức mới của Phiếu Bảo hành Sản phẩm cho tất cả các Sản phẩm vợt cầu lông FLEET chưa được bán ra.

Thời gian bảo hành ( mới ) có sự thay đổi là 90 ( chín mươi ) ngày thay cho 60 ngày như trước đây.

Điều kiện đủ để bảo hành Sản phẩm được in trong Phiếu Bảo hành Sản phẩm.

Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015, tất cả sản phẩm vợt cầu lông FLEET bán ra sử dụng Phiếu Bảo hành Sản phẩm cũ sẽ không còn giá trị và FLEET Mekong không chịu trách nhiệm bảo hành.

Đề nghị quý khách hàng : địa chỉ bán hàng tin cậy, cửa hàng thể thao, bạn hàng, ... hợp tác cùng FLEET thực hiện chương trình này.

Trân trọng cảm ơn !