Tiếp theo thành công của các Giải Cầu lông tranh CUP FLEET Hà Nội Mở rộng lần thứ I năm 2012 và lần II năm 2014, Hãng FLEET - Công ty Thể Thao CMTD kết hợp với Liên đoàn Cầu lông Thành Phố Hà Nội tổ chức Giải Cầu lông tranh CUP FLEET Hà Nội Mở rộng lần thứ III.

Thời gian: từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 08 năm 2016.

Điạ điểm: Nhà thi đấu Hà Nội - số 12 Trịnh Hoài Đức, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

FLEET Mekong trân trọng thông báo Điều lệ Giải tới các bạn hàng, Khách hàng và các Vận động viên tham gia